Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

milsabelle
10:51
Szybko zrezygnowałeś jak na kogoś, kto mówił, że jestem kobietą jego życia.
— Guillame Musso
Reposted fromtomowa tomowa viajoder joder
milsabelle
10:51
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtomowa tomowa viajoder joder
milsabelle
10:51
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viajoder joder
milsabelle
10:50
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viajoder joder
milsabelle
10:49
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viajoder joder
milsabelle
10:48
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".

June 24 2015

milsabelle
14:54
5769 ef9c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
09:53
7052 7f1b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastrangeme strangeme
milsabelle
09:34
milsabelle
09:33
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
Reposted byZoonk11malajnaina
09:31
3134 4670 500
milsabelle
09:29
2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viabeliveinme beliveinme
09:29
milsabelle
09:29
1633 2eb2
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viabeliveinme beliveinme
milsabelle
09:28
7493 10f1
Jacek Podsiadło
milsabelle
09:27
09:27
milsabelle
09:24
milsabelle
09:24
6692 5bf9 500
16.

June 23 2015

milsabelle
22:40
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F.Kafka
Reposted byZoonk11deadwolfnamewritteninwaterkoenzym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl