Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

milsabelle
21:31
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Tove Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
milsabelle
21:25
Co jest prawdą, a co tylko złudzeniem?
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
21:25
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
milsabelle
21:25
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
21:25
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
21:25
0462 f965 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
21:24
3710 dda1
milsabelle
21:24
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
21:24
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
21:24
milsabelle
21:23
Nadchodzi wiosna, wiosna znikomych nadziei.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
milsabelle
21:23
4504 7980 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
milsabelle
21:23
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
milsabelle
21:23
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami "Na południe od granicy, na zachód od słońca"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
milsabelle
21:23
Wychodzimy z zimy trochę bladzi
Trochę jakby z zaspy zamyślenia.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 03 2019

milsabelle
00:04
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
00:04
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
00:03
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
00:02
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
milsabelle
00:01
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl