Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

21:24
1886 8640
milsabelle
21:21
9390 1ec9 500
milsabelle
21:21
9322 fb29 500
milsabelle
21:21
milsabelle
21:21
5787 c24c
milsabelle
21:20
7578 03e5 500
Reposted fromRowena Rowena vianotyourstrawberry notyourstrawberry
milsabelle
21:19
8393 04ab 500
milsabelle
21:19
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
milsabelle
21:19
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes vianotyourstrawberry notyourstrawberry
milsabelle
21:19
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 vianotyourstrawberry notyourstrawberry
21:19
milsabelle
21:18
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
milsabelle
21:18
8252 c887 500
Maud Chalard
milsabelle
21:17
5505 b806
milsabelle
21:17
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
milsabelle
21:17
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

milsabelle
21:17
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
milsabelle
21:17
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
milsabelle
21:16
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
milsabelle
21:16
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl