Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

milsabelle
22:21
0910 7e03 500
milsabelle
22:21
0910 7e03 500
milsabelle
22:19
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viadesperateee desperateee
milsabelle
22:19
milsabelle
22:18
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viadesperateee desperateee
milsabelle
22:17
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viadesperateee desperateee
milsabelle
22:17

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
milsabelle
22:16
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viadesperateee desperateee
milsabelle
22:15
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viadesperateee desperateee
22:14

porozmawiajmy.

porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było między nie miało znaczenia.
porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było, miało znaczenie.

Poważnie i niepoważnie. 
Pilnie i nie pilnie.

Już. Teraz albo nigdy.

— sch
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadesperateee desperateee
milsabelle
22:13
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viadesperateee desperateee
22:13
4501 f091 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadesperateee desperateee
milsabelle
22:12
1259 5e75 500
Mistrzu, @zurnalistapl
Reposted fromdesperateee desperateee
milsabelle
22:10
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viadesperateee desperateee
milsabelle
22:09
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
milsabelle
22:08
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
milsabelle
21:02
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viadesperateee desperateee
milsabelle
21:00
milsabelle
20:59
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
milsabelle
20:58
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl