Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

milsabelle
17:55
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromlovvie lovvie viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
17:55
Powiedz mi czego w sobie nienawidzisz, a poświęcę mnóstwo czasu kochając to, abyś Ty mogła zrobić to samo.
— Ashton Irwin
Reposted fromlovvie lovvie viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
17:39

" Nie mogło być dwóch serc równie otwartych.
Dwóch tak podobnych gustów.
Dwóch tak dostrojonych uczuć..."


— Jane Austen - " Perswazje" wczoraj...
Reposted fromzapomnialam zapomnialam
milsabelle
17:38
7531 2355 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazapomnialam zapomnialam

June 23 2019

milsabelle
20:10
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
20:03
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
milsabelle
20:03
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
20:03
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
milsabelle
20:02
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
19:57
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
19:54
Pamiętaj, że ludzie z przeszłości z jakiegoś powodu są już tylko ludźmi z przeszłości.
— Aleksandra Steć
milsabelle
19:54
7495 2fe2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viazapomnialam zapomnialam

May 19 2019

milsabelle
00:10
Istnieją dwa podstawowe rodzaje samotności: samotność wynikająca z tego, że nie znalazło się nikogo do kochania, i samotność wynikająca z tego, że zostaliśmy pozbawieni kogoś, kogo kochaliśmy. 
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
00:09
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych. 
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromlovvie lovvie viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
00:08
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
00:08
Czasem najgorzej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapomnialam zapomnialam
milsabelle
00:06
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
milsabelle
00:05
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

May 15 2019

milsabelle
19:15

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viajeszczenie jeszczenie
milsabelle
19:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl